Hvorfor Holbæk Radio

Hvorfor Holbæk Radio?
Holbæk Radio er stiftet af lokale folk, som mente der manglede en bredt favnende og samlende radio, med fokus på lokalområdet frem for regionale medier.

Vi sender relevant lokal information og populær musik radio via internettet og FM – Ikke religiøs, ikke politisk – Hit musik for alle aldre.

Vi ønsker at give borgere, foreninger og virksomheder i Holbæk kommune en stemme via radiomediet for at styrke og støtte kultur, musik og sammenhængskraft i Holbæk kommune

Radioen vil via arrangementer, salg af sponsorater sikre driften – Alle indtægter tilfalder foreningen Holbæk Radio, til brug for drift af radioen og støtte af godgørende formål i Holbæk kommune.

Har du lyst til at støtte radioen – kan du melde dig ind i foreningen, det koster 250 kr. om året for private medlemmer og 1500 kr for Erhvervsmedlemmer. Ring og hør mere på 5074 1600.

hr_fm_alledage